Logg inn på din profil.

Skriv inn din epost adresse:
Skriv inn ditt passord
Glemt passord?

eller
Foreldre/foresatte eller elever over 18 år oppretter en profil her NB: kun en profil pr. familie:

Velkommen til Bølgen Dansestudio

Påmeldingen til Vårens semester 2024 - åpner kl. 12:00 - 10.januar!

Betaling:
Faktura sendes ut på e-post til den som har meldt på eleven.


Bølgen Dansestudio AS
4838 ARENDAL

Org nr. 999 085 326
•Semesteret har en varighet på 14 uker.
 
•Man må være over 18 år for å kjøpe kurs hos Bølgen Dansestudio. Foresatte må kjøpe kurs til elever under 18 år.

Betaling:
Faktura sendes ut på e-post til den som har meldt på eleven. For elever under 18 år skal dette være den forelderen/foresatte som har meldt på eleven. All kommunikasjon ang. Valg av kurs og evt. Endringer skal tas direkte med skolen. Ta kontakt på faktura@icapire.no dersom det er behov for betalingsutsettelse eller delbetaling.

Fakturagebyr:
Fakturagebyret er fortiden kr. 40.-

•Ved eventuelle endringer av adresse, telefon eller epost plikter dere å opplyse og oppdatere disse endringene.
 
•Vi forbeholder oss rett til å avlyse kurs med for få påmeldte. Elevene vil da få tilbud om alternative kurs eller få refundert semesteravgiften.
 
•Påmelding er bindende og gjelder for et semester. Første uka i semeret er prøveuke. Ønsker man å bytte eller ikke følge kurset videre må dette gis beskjed om før andre uka i semesteret og et administrasjonsgebyr på 150,- vil påfølge ved refundering.
 
•Kjøp av dansekurs er personlig og kan ikke overføres til andre.
 
•Ved forsinket påmelding eller kortere fravær grunnet sykdom eller lignende beregnes ikke fradrag i semesteravgiften.
 
•Bølgen Dansestudio er ikke erstatningsansvarlig for elevenes personlige eiendeler, skader i forbindelse med trening eller forestilling.
 
•Bølgen Dansestudio har anledning til å bruke bilder/opptak fra forestillinger etc i reklame og presse.
 
•Elevene må ha pedagogens samtykke for å bruke dansemateriale fra Bølgen Dansestudio.
 
Angrerett
Bølgen Dansestudio AS returnerer innbetalt semesteravgift i sin helhet dersom avmelding er sendt på mail til post@bolgendansestudio.no en uke før semesterstartsdatoen. 
 
Mangel ved varen/tjenesten - kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist.
Reklamasjon til selgeren må skje skriftlig, mail er fint.
 
Retting eller omlevering
Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.
 
Betalings sikkerhet
Dintero er vår partner ved kort og Vipps betaling. Hos oss kan du utføre en trygg betaling med 3C-Secure teknologi. Siden der du taster inn passordet ditt har som regel logoen til banken din. Denne kommunikasjonen går mellom deg og banken, på og ikke nettbutikken. Vi kan ikke se passordet eller koden du taster inn vi lagerer heller ingen informasjon om kortnummer. 
 
- Alle betalinger skjer med Bank-ID
- Websiden der du legger inn ditt kort nr. skal starte med https://  
- Ved kortbetaling vil betalingskortet også bli verifisert med CVV2/CVC2
 
Force Majeur: Hvis Bølgen Dansestudio er forhindret i sitt arbeid pga omstendigheter vi ikke råder over, som brann, krig og naturkatastrofer, er Bølgen Dansestudio fritatt for ansvar.
 
VÅR KONTAKTINFORMASJON 

Bølgen Dansestudio AS
Christina L. Markhus
 
post@bolgendansestudio.no
Mobil:  906 32 316

Org nr. 999 085 326
Lukk